Resultater fra Tversted

I løbet af 2014 har vi opsamlet mange resultater og informationer fra Nulskrald i Tversted - både i form af vejninger, spørgeskemaundersøgelser og respons fra borgerne.
En del af vejningerne kan aflæses direkte her i menuen.

Undervejs i forsøget havde vi desuden opstillet dette barometer ved indkørslen til Tversted, så byens borgere løbende kunne følge den ugentlige mængde af restaffald og den akkumulerede mængde af affald indsamlet til genanvendelse.

Vi har samlet resultater og refleksioner over forsøget i rapporten Nulskrald - et år med mindre affald og mere fællesskab.