Haveaffald

Eksempler

  • Blade
  • Buske
  • Græs
  • Hækafklip
  • Ukrudt


Hvor kan det afleveres?

  • Kompostbeholderen
  • Genbrugspladsen


Hvad sker der?

Haveaffald fra genbrugspladserne transporteres til et af AVVs miljøanlæg.  Her neddeles haveaffaldet inden det lægges i store rækker. Efter 1-2 år og en sigtning er komposten færdig til udlevering fra genbrugspladserne.