Farligt affald

Eksempler

  • Batterier
  • Maling
  • Olie og benzin
  • Spraydåser
  • Sprøjtemidler


Hvor kan det afleveres?

  • Genbrugspladsen
  • Rød miljøkasse (Hjørring)
  • Batterier på låget af skraldespanden (Brønderslev)


Hvad sker der?

Fra genbrugspladsen sendes det miljøfarlige affald til forskellige behandlingsanlæg i ind- og udland. Noget af det brændes i ovne, hvor man kan opnå meget høje temperaturer. På den måde uskadeliggøres giftstofferne i affaldet - og man kan bruge varmen til at lave fjernvarme og elektricitet med. Andet affald udsættes for kemisk behandling. Endelig deponeres visse typer farligt affald på steder, hvor de ikke udgør nogen trussel mod grundvandet, fx i nedlagte miner.