Nulskrald i Tversted

Tversted var udnævnt til Nulskrald Landsby i 2014. I et helt år havde Tversted-borgerne fokus på at snyde skraldespanden ved at skabe mindre affald og sortere mest muligt fra til genbrug. Deltagelse i forsøget var frivillig, og borgerne havde masser af muligheder og måder at engagere sig på, f.eks. i en styregruppe, der tog aktivt del i planlægning og gennemførelse af projektet.

Nulskrald i Tversted er nu slut. Men byen beholder de fire genbrugspletter til indsamling af genanvendeligt affald - og ikke mindst lever tankegangen videre i byen: at tænke affaldsminimering og sortering ind i hverdagen og de fælles sociale aktiviteter.

Vi har samlet resultater og refleksioner i rapporten Nulskrald - et år med mindre affald og mere fællesskab. 

Nulskrald i Tversted