Forskning

Aalborg Universitet er også meldt ind i kampen mod skrald. I flere forskningsprojekter prøver vi at svare på spørgsmålet: Hvordan begrænser vi de miljømæssige konsekvenser af vores affald?

Nogle forskere kigger på teknologier til at behandle affald, andre laver modeller der forudsiger, hvor meget affald, vi vil have i fremtiden, mens andre forsker i at begrænse den mængde affald vores samfund producerer. Derfor følger Aalborg Universitet Nulskrald fra flere vinkler.

To erhvervsph.d.-studerende
AVV og AAU har fra ansat to erhvervsph.d.-studerende, Kristina og Thomas. Kristina forsker i, hvilke perspektiver cirkulær økonomi har for AVV som virksomhed. Thomas forsker i, hvordan man kan ændre borgeres holdninger og vaner omkring affald og affaldshåndtering i hjemmet. Hvis du ønsker at kontake dem, kan du finde deres kontaktoplysninger her: 

Kristina Overgaard Zacho

Tlf. (mobil): 26 14 40 42
E-mail: koz@avv.dk | koz@plan.aau.dk

Thomas Dyrmann Winkel

Tlf. (mobil): 26 71 73 92
E-mail: tdw@avv.dk | winkel@hum.aau.dk

Solution Hub

Midlertidigt på pause

Nulskrald er en del af Solution Hub, som Aalborg Universitet og UCN Nordjylland driver. Her får alle studerende fra de to uddannelsesinstitutioner tilbud om at lave projekt om Nulskrald - ud fra deres egen faglighed. AVV og Solution Hub definerer nogle opgaver, som studerende kan byde ind på.

Se mere på www.solutionhub.dk.