Baggrund

Der produceres meget affald i de danske hjem. Faktisk producerer en gennemsnitlig dansk familie ca. 447 kg dagrenovation om året – eller 8 kg. om ugen. Og det er vel at mærke dagrenovation, dvs. skraldet i posen under køkkenvasken, som kan mindskes ved mindre madspild, affaldsminimering og bedre sortering.

Mange gode kræfter arbejder på at indsamle affaldet, sortere det og behandle det, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt.

Vi tror, at din og min adfærd er nøglen til forandring. Hvis vi skal producere mindre affald i Vendsyssel, Danmark og Verden, skal hver enkelt forbruger ændre en lille smule adfærd.

Mange gode kræfter fortæller folk, hvad de skal gøre for at passe på miljøet.

Nulskrald går en anden vej. Vi starter hjemme hos forbrugeren. Nulskrald undersøger, hvordan den enkelte husstand kan producere mindst muligt skrald – det vil sige affald, som skal brændes eller ender på lossepladsen.

Derfor inviterer vi forbrugerne med til at arbejde for et fælles mål; til at blive nulskraldere. Hvordan de vil nå det, overlader vi trygt til dem selv. På den måde udvikler brugerne systemer, som andre kan bruge.

Nulskrald er nemlig båret af de borgere, der ønsker at ændre sig som forbrugere.

Mission
Nulskrald er et samarbejde mellem AVV, Aalborg Universitet, Tankegang A/S, Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune.

Vi vil gerne gøre Nulskrald landsdækkende. Men vi behøver din hjælp, for Nulskrald er båret af samarbejde og lyst til at gøre vores affald til nye ressourcer. Den fremtidige udvikling af Nulskrald finansieres gennem bidrag fra fonde, organisationer og virksomheder samt de Nulskrald-projekter, der gennemføres. Det er ambitionen at fordoble antallet af Nulskrald-projekter årligt og involvere politikere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, ildsjæle og hovedparten af borgerne i Danmark.

Nulskralds metode
Målet med partnernes samarbejde er at påvirke borgernes holdninger, så vi i Vendsyssel, Nordjylland og Danmark skaber mindre affald og udnytter ressourcerne i affaldet bedre. Nulskralds grundlæggende arbejdsmetode er at:

1.  Lade borgerne selv bestemme, hvordan de vil gøre.
2.  Stille den hjælp og det materiel til rådighed, som borgerne efterspurgte
3.  Være meget aktiv i kommunikationen med borgerne, presse og alle andre.
4.  Måle effekten af indsatserne.

Nulskralds resultater
Nulskraldsidéen førte i starten af 2013 til, at alle interesserede husstande i Hjørring og Brønderslev Kommune, der er AVV’s dækningsområde, blev inviteret til at deltage i et pilotforsøg. Forsøget anvendte den nævnte metode med stor succes. I forlængelse af dette første forsøg gennemførte AVV (i samarbejde med Aalborg Universitet, Tankegang og Hjørring Kommune) forsøget Nulskrald i Tversted, der strakte sig over hele 2014. Også her høstede vi mange erfaringer med borgernes engagement og lyst til at blive involveret.

Læs mere om resultaterne på siderne Resultater og Tversted - og se pressens dækning af forsøget.